ไปไหว้พระอยุธยา เมื่อใบตะโกเปลี่ยนสี ต้นกุ่มมีดอก และชมพูพันทิพย์บานเต็มฟ้า...
วัด มเหยงคณ์ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีฐานะเป็นพระอารามหลวง สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) ได้โปรดฯ ให้สร้างขึ้น และมีการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ซึ่งพงศาวดารบันทึกไว้ว่า “ในปีฉลู เอกศก (พ.ศ. ๒๒๕๒) นั้น มีพระราชบริหารให้ช่างปฏิสังขรณ์วัดมเหยงค์ เสด็จพระราชดำเนินไปให้ช่างกระทำการวัดเนือง ฟ บางทีก็เสด็จอยู่ที่ตำหนักริมวัดมเหยงค์ ได้เดือนหนึ่งบ้าง สองเดือนบ้าง ว่าราชการอยู่ในที่นั้น สามปีเศษ วัดนั้นจึงสำเร็จบริบูรณ์..” นอกจากนี้วัดนี้ยังใช้เป็นที่ตั้งทัพหลวงของสมเด็จพระเจ้าหงสาวดี เมื่อคราวยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา จนไทยต้องเสียกรุงในปี พ.ศ. ๒๑๑๒

วัด มเหยงคณ์ ตั้งอยู่ในทางด้านทิศตะวันออกของวัดกุฎีดาว ปัจจุบันเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษา โดยตั้งเสนาสนะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกนอกเขตโบราณสถาน วัดกุฎีดาวมีฐานะเป็นพระอารามหลวง ฝ่ายอรัญวาสี ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่า เป็นวัดที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 โปรดฯ ให้สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1981 และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระในปี พ.ศ. 2252-2256

ภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงระฆังกลมบนฐานประ ทักษิณซึ่งมีการประดับด้วยประติมากรรมรูปช้างโดยรอบฐาน โดยได้รับแบบอย่างมาจากพระเจดีย์ชัยของพระเจ้าทุษฐคามินีมหาราชในลังกาทวีป ซึ่งเป็นต้นเค้าของการสร้างพระเจดีย์ช้างล้อมในสมัยสุโขทัย ส่วนชื่อวัด “มเหยงคณ์“ สันนิษฐานว่าตั้งชื่อตามมหิยังคณะในลังกาทวีป ทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถขนาดใหญ่ซึ่งเป็นงานสร้างบนราก ฐานอาคารเดิมในสมัยอยุธยาตอนต้น สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นงานสร้างคราวปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชกาลสมเด็จพระ เจ้าท้ายสระ พร้อมกับการสร้างเจดีย์รายที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ-ใต้ของพระอุโบสถ

ตำ หนักมเหยงคณ์ ตำหนักมเหยงคณ์ อยู่ใกล้วัดมเหยงคณ์ทางทิศใต้ ปรากฎในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาว่า พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระโปรดฯ สร้างขึ้นพร้อมกับการปฏิสังขรณ์วัดมเหยงคณ์ ใน พ.ศ. 2254 เพื่อสำหรับทรงงาน

ปรากฏ เป็นอาคารก่ออิฐทรงตึก 2 ชั้น แบบตะวันตกที่ได้รับอิทธิพลมาจากสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ ลักษณะคล้ายกับตำหนักวัดกุฎีดาวและตำหนักวัดเจ้าย่า ทางด้านทิศตะวันตกของอาคารปรากฏรากฐานของอาคารทรงมณฑป ซึ่งไม่ทราบจุดประสงค์ในการสร้างชัดเจน
 แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ
 • ronphoto

  คนญี่ปุ่นชอบช้าง

  โพสเมื่อ 21 เม.ย. 56 เวลา 10:19
 • ronphoto

  เยี่ยมครับ

  โพสเมื่อ 21 เม.ย. 56 เวลา 10:18
 • ronphoto

  งามมาก

  โพสเมื่อ 21 เม.ย. 56 เวลา 10:17
 • ronphoto

  สวยครับ

  โพสเมื่อ 21 เม.ย. 56 เวลา 10:17
 • ronphoto

  สงสัย......

  โพสเมื่อ 21 เม.ย. 56 เวลา 10:16
 • chocodonut

  อย่างเท่ห์เลยค่ะ

  โพสเมื่อ 25 มี.ค. 56 เวลา 03:03

อัลบัม วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
โพสต์เมื่อ วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 11:26
เข้าชม 1,887 ครั้ง
การอนุญาต สาธารณะ
Short Url http://a.thaimultiply.com/sDNY07